Aandeel International Mercantile Marine Aandeel International Mercantile MarineAandeel International Mercantile MarineAandeel International Mercantile MarineInternational Mercantile Marine (IMM) was een in 1902 opgerichte trust in een poging de scheepvaart te monopoliseren met de steun van de machtige bankier John Pierpont Morgan.

IMM werd gesticht door scheepsmagnaten Clement Griscom (American Line en Red Star Line), Bernard N. Baker (Atlantic Transport Line), J. Bruce Ismay (White Star Line) en John Ellerman (Leyland Line). Ook de Dominion Line werd overgenomen.

De trust wekte grote bezorgdheid bij de Britse scheepsindustrie en leidde ertoe dat de Britse overheid de bouw van de RMS Lusitania en de RMS Mauretania voor de rederij Cunard Line subsidieerde in een poging concurrentieel te blijven. Beide schepen werden rond 1907 in dienst genomen.

Als tegenreactie gaf IMM scheepsbouwer Harland & Wolff te Belfast de opdracht de RMS Olympic, de RMS Titanic en de HMHS Britannic te bouwen.

Het keerpunt voor IMM kwam kort na 1910. Zij hadden de voorgaande jaren eigenlijk al teveel betaald voor bepaalde overnames en in 1912 kwam daar de ramp met de Titanic bovenop. Hoewel het verlies van de Titanic op zich niet het einde van IMM betekende had de ramp toch wel zware repercussies op de interne organisatie van de trust.

Uiteindelijk kon IMM haar financiële problemen niet langer de baas en zij kon ook de oorspronkelijke doelstelling, namelijk een scheepvaartmonopolie uitbouwen, niet waarmaken. In 1916 werd IMM onder curatele geplaatst en kwam zo in de handen van Philip Albright Small Franklin terecht die rederij kon redden.

Na 1920 kwamen meer en meer oorspronkelijke rederijen weer los van IMM (de White Star Line in 1926) en uiteindelijk werden de laatste overblijvende activiteiten overgenomen door United States Lines in 1932. United States Lines vroeg in november 1986 het faillissement aan en werd in 1992 vereffend.

Hiernaast is een afbeelding van een effect van de International Mercantile Marine te zien met een waarde van 10 preferente ("Preferred") aandelen.

Preferente aandelen geven aan aandeelhouders een aantal voorkeursrechten. Zo geven preferente aandelen recht op een dividend voordat de andere aandeelhouders een dividend ontvangen. Bij de vereffening van het bedrijf worden de preferente aandeelhouders voor de gewone aandeelhouders uitbetaald.  

Preferente aandelen kunnen ook extra stemrechten geven tijdens de Algemene Vergadering.

De aandelen werden door middel van de Intaglio druktechniek gedrukt door American Bank Note Co. te New York. Bovenaan is een schip met 4 schoorstenen te zien. De tekening is niet erg nauwkeurig en het gaat hier dan ook niet om een bestaand schip. Schepen met 4 schoorstenen waren dan ook erg populair in de periode van 1897 tot 1922 (14 dergelijke schepen gebouwd). Onderaan is een Victoriaanse dame te zien met anker en sextant.

Het aandeel werd op 9 mei 1921 "vernietigd" wat de gaten in het papier verklaart.

Ga naar boven