RMS Olympic - New YorkRMS Olympic - Berthon reddingsbotenDia's RMS OlympicDia's RMS OlympicHiernaast zijn twee dia's van de RMS Olympic te zien. De dia's zelf dateren van 2002. We weten niet we ze gemaakt heeft en waarom. Ondanks het feit dat ze geen echte historische waarde bezitten is wat erop staat wel bijzonder interessant.

Het gaat om twee zeldzamere foto's van de RMS Olympic. Op de eerste dia is de Olympic ter hoogte van de Hudson river te New York te zien. Op de voorgrond zijn de kades van de Chelsea Piers te zien. Deze bevonden zich ten westen van Manhattan ter hoogte van West 12th - 23rd Street. De White Star Line gebruikte vooral de noordelijk gelegen kades en de Titanic had eigenlijk aan kade 59 moeten aankomen.

Op de achtergrond is Hoboken, New Jersey te zien met de kades van ondermeer de North German Lloyd (thans Hapag - Lloyd).

Uitgaande van het op de foto zichtbare aantal reddingsboten dateert deze van voor de ramp met de Titanic. Acht reddingsboten zijn duidelijk te zien. Samen met de acht reddingsboten aan de andere zijde van het schip en de 4 opplooibare reddingsboten maakt dat 20 reddingsboten, evenveel als wat de Titanic aan boord had.

De tweede dia is zo mogelijk nog interessanter. Na de ramp met de Titanic werd de Olympic zo snel mogelijk voorzien van tweedehands opplooibare Berthon reddingsboten afkomstig van troepentransportschepen van het Britse leger. Op de foto is duidelijk te zien hoe het dek van de Olympic vol staat met deze reddingsboten terwijl werklieden druk bezig zijn met deze op hun plaats te manoeuvreren.

Toen de Olympic eind april 1912 opnieuw koers wou zetten richting New York brak er een spontane staking uit. Daarbij legden 284 stokers het werk neer uit vrees dat de nieuwe opplooibare reddingsboten niet zeewaardig zouden zijn en eisten ze houten reddingsboten in de plaats. Vele van de reddingsboten waren volgens hen verrot en konden niet geopend worden.

Om de staking te breken werden ijlings meer dan 100 nieuwe bemanningsleden uit Southampton en Liverpool, niet verbonden met de vakbond, aangemonsterd.

Om de gemoederen te bedaren was een delegatie van de stakers op 25 april 1912 getuige van een test van vier van de reddingsboten. Slechts één van de vier bleek niet zeewaardig en nadat deze vervangen werd, raadde de delegatie aan het werk te hervatten.

De stakers protesteerden nu echter tegen de nieuwe bemanningsleden en eisten hun ontslag.  De White Star Line weigerde dit en 54 bemanningsleden verlieten toen het schip omdat ze weigerden samen met ongekwalificeerde bemanningsleden te varen wat volgens hen gevaarlijk kon zijn. Hierdoor werd het geplande vertrek van de Olympic afgeblazen. De 54 bemanningsleden werden aan wal gearresteerd op beschuldiging van muiterij. Hoewel de feiten bewezen werden geacht werden zij gezien de speciale omstandigheden uiteindelijk niet gestraft. Uit vrees voor de publieke opinie nam de White Star Line hen opnieuw in dienst en de Olympic kon uiteindelijk op 15 mei vertrekken.

In oktober 1912 werd de Olympic tijdelijk uit dienst genomen voor het uitvoeren van diverse modificaties en verbeteringen om een herhaling van de ramp met de Titanic te voorkomen. In maart 1913 waren deze werken voltooid en de Olympic beschikte vanaf dan over 64 volwaardige reddingsboten.

Ga naar boven